ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ່ານ ນ. ໄຊມະໂນ ຊານຸບານ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານການສຶກສາ (PAER)

ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ່ານ ນ. ໄຊມະໂນ ຊານຸບານ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານການສຶກສາ (PAER) ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ດີໃຈ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທີ່ ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ [...]

ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ່ານ ນ. ໄຊມະໂນ ຊານຸບານ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານການສຶກສາ (PAER)2023-10-03T16:13:04+07:00

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນໃນຂົງເຂດວຽກສຶກສາ, ພວກເຮົາຕ້ອງປັບປຸງຍຸດທະສາດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 15-16 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ ໂດຍມີການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ ຄະ​ນະ​ການນຳ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຊາຍ​ຟັນ [...]

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ2023-09-06T10:49:47+07:00

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ 2022

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ 2022 ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ [...]

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ 20222023-09-06T10:27:18+07:00

ກອງປະຊຸມເວທີເດັກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ ຈາກາຕ້າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ

ກອງປະຊຸມເວທີເດັກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ ຈາກາຕ້າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີ 2022, ເປັນອີກປີໜຶ່ງແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ຫ້ອງການ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ) ແລະ ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ [...]

ກອງປະຊຸມເວທີເດັກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ ຈາກາຕ້າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ2023-09-05T17:01:14+07:00

ສຸກສັນວັນຄົນພິການສາກົນ  

ພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຮັບຟັງສຽງຈາກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາມາຮ່ວມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຄົນພິການຈະບໍ່ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ ເຂົາເຈົ້າມີສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການເຮັດວຽກ, ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.     “ຫຼານຢາກໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງຫຼານມີນ້ຳສະອາດ ແລະ ມີຫ້ອງນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ຫຼານຮູ້ສຶກປອດໄພ” - ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ #ສຸກສັນວັນຄົນພິການສາກົນ .

ສຸກສັນວັນຄົນພິການສາກົນ  2023-09-06T08:35:25+07:00

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2022 ທີມງານໂຄງການ, ຊຶ່ງນໍາໂດຍ ນ. ມິນລາ ນານທະວົງ, ຫົວໜ້າແຜນງານສຶກສາ ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ວິຊາການຈາກ [...]

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.2023-09-01T16:43:27+07:00

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກ #ສະຫະພາບເອີຣົບ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຈາກຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຊໍາເໜືອ [...]

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ2023-09-08T11:28:08+07:00

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແມ່ນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກ #ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ແລະ [...]

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ2023-09-08T15:44:06+07:00

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາວັດທະນະທໍາ, ການປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາວັດທະນະທໍາ, ການປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາວັດທະນະທໍາ, ການປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນຂັ້ນບ້ານຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເມືອງ [...]

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາວັດທະນະທໍາ, ການປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ2023-09-08T16:28:30+07:00

ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແທັບເລດເຂົ້າໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້-ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ

ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແທັບເລດເຂົ້າໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້-ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານການສຶກສາ ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກ #ສະຫະພາບເອີຣົບ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ຫົວເມືອງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ [...]

ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແທັບເລດເຂົ້າໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້-ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ2023-09-13T16:01:14+07:00
Load More Posts