About childfund

This author has not yet filled in any details.
So far childfund has created 455 blog entries.

ວິດີໂອ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການ SABEL Phase II

ວິດີໂອ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການ SABEL Phase II ວິດີໂອ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (SABEL Phase II MoU Signing Ceremony) #SABEL YouTube Channel: https://youtu.be/eEzLRi-BhQ4 TikTok: https://www.tiktok.com/@childfund.laos?is_from_webapp=1... Facebook page: https://www.facebook.com/ChildFundLaos [...]

ວິດີໂອ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການ SABEL Phase II2023-09-01T15:23:37+07:00

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ Do and Don’t in Laos

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ Do and Don't in Laos ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ Do and Don't in Laos YouTube Channel: https://youtu.be/eEzLRi-BhQ4 TikTok: https://www.tiktok.com/@childfund.laos?is_from_webapp=1... Facebook page: https://www.facebook.com/ChildFundLaos [...]

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ Do and Don’t in Laos2023-08-31T14:55:11+07:00

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກຫລາກຫຼາຍຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນໄອຊີທີ ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ.

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກຫລາກຫຼາຍຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນໄອຊີທີ ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ. ໂຄງການປະສົມປະສານເພື່ອຄວາມເຕີບໂຕທາງດ້ານໂພຊະນາການ (IN4G) ຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ [...]

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກຫລາກຫຼາຍຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນໄອຊີທີ ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ.2023-10-03T15:59:49+07:00

ອົງການຊາຍຟັນ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ອົງການຊາຍຟັນ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ ແຕ່ປີ 2016 ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ແລະ ໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຊາຍຟັນເກົາຫຼີ. ໂຄງການ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ [...]

ອົງການຊາຍຟັນ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ2023-08-29T17:55:29+07:00
Load More Posts