Videos2020-04-07T13:03:50+07:00

MEDIA

VIDEOS

Lao Children’s Forum 2023

Lao Children's Forum 2023 ນີ້ຄືວີດີໂອທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກຄວາມປະທັບໃຈ, ມິດຕະພາບທີ່ອົບອຸ່ນຫົວໃຈ, ຮອຍຍິ້ມ, ແລະ ນ້ຳຕາແຫ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີ ທີ່ຕົວແທນເດັກ ຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງຂຶ້ນມາ. ຄວາມຊົງຈໍາທີ່ບໍ່ສາມາດລົບລືມໄດ້ນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຮັບຊົມໄປນຳກັນໃນເວທີເດັກລາວ 2023. ----------------------------------------------------- Our video captures the amazing impressions, heart-warming friendships, contagious smiles, and tears of joy that were shared [...]

By |May 17th, 2023|

Lao Children’s Forum 2020

Lao Children's Forum 2020 📣 ວີດີໂອ ນີ້ກໍ່ໄດ້ມີການຖ່າຍທຳ ແລະ ຕັດຕໍ່ໂດຍ ອາສາເພື່ອນໄວໜຸ່ມໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ 3 ມື້ ທີ່ຜ່ານໄປ ຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ເລື່ອງບັງເອີນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເດັກລາວທີ່ນຳພວກເຂົາມາເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ. 📣 This video was taken and edited by the youth leaders in our Ready for Life Project. We hope that these [...]

By |March 29th, 2023|