Lao Children’s Forum 2020

Lao Children's Forum 2020 📣 ວີດີໂອ ນີ້ກໍ່ໄດ້ມີການຖ່າຍທຳ ແລະ ຕັດຕໍ່ໂດຍ ອາສາເພື່ອນໄວໜຸ່ມໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ 3 ມື້ ທີ່ຜ່ານໄປ ຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ເລື່ອງບັງເອີນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເດັກລາວທີ່ນຳພວກເຂົາມາເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ. 📣 This video was taken and edited by [...]

Lao Children’s Forum 20202023-03-29T13:51:19+07:00

Ready for School: Improving Early Childhood Education in Humanuang District, Huaphanh Province

Ready for School: Improving Early Childhood Education in Humanuang District, Huaphanh Province

Ready for School: Improving Early Childhood Education in Humanuang District, Huaphanh Province2023-03-29T13:44:46+07:00