SABEL2023-09-04T10:56:54+07:00

ຂ່າວສານ

ຂ່າວໃໝ່ລ່າສຸດ

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ Library For All (LFA) ໄດ້ມີການເປີດໂຕ ແອັບພິເຄຊັ້ນ ອົງການ LFA ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ Library For All (LFA) ໄດ້ມີການເປີດໂຕ ແອັບພິເຄຊັ້ນ [...]

October 7th, 2022|0 Comments

ໂຄງການ Library For All ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງແອັບພິເຄຊັ້ນທີ່ຮວບຮວມປຶ້ມຫຼາຍກວ່າ 200 ເລື່ອງ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດດາວໂຫຼດຟຣີໄດ້ແລ້ວໃນ Google Play Store

ໂຄງການ Library For All ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງແອັບພິເຄຊັ້ນທີ່ຮວບຮວມປຶ້ມຫຼາຍກວ່າ 200 ເລື່ອງ [...]

July 5th, 2022|0 Comments

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີນິໄສຮັກໃນການອ່ານ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີນິໄສຮັກໃນການອ່ານ “ຫຼານມັກອ່ານນິທານຜູ້ດຽວ ເພາະຫຼານສາມາດເລືອກນິທານໄດ້ຕາມໃຈໄດ້ ແລະ ຫຼານມັກອ່ານນິທານກ່ຽວກັບຝົນ ເພາະມັນມີສຽງ [...]

June 28th, 2022|0 Comments

ຝຶກອົບຮົບ ຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດຖະຍົມສຶກສາ ຂື້ນທີ່ ເມືອງ ດາກຈຶງ, ແຂວງ ເຊກອງ.

ຝຶກອົບຮົບ ຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດຖະຍົມສຶກສາ ຂື້ນທີ່ ເມືອງ [...]

June 24th, 2022|0 Comments

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີນິໄສຮັກໃນການອ່ານ, ໂຄງການ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີນິໄສຮັກໃນການອ່ານ “ການອ່ານຫນັງສືໃນແທັບເລັດເຮັດໃຫ້ພວກຫລານໄດ້ຄວາມຮູ້ຫລາຍຢ່າງ ເພາະໃນນັ້ນນິທານຫຼາຍເລື່ອງທີ່ມີຮູບແຕ້ມງາມໆຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ເຮັດໃຫ້ຫຼານເບິ່ງແລ້ວເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ,” ນ້ອງນັກຮຽນປະຖົມ - [...]

June 16th, 2022|0 Comments

ນ້ອງໆນັກຮຽນຈາກ10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຕ່າງກໍ່ພາກັນຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການອ່ານໜັງສືຜ່ານລະບົບດິຈິຕ້ອນ (ອຸປະກອນແທັບເລັດ)

ນ້ອງໆນັກຮຽນຈາກ10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຕ່າງກໍ່ພາກັນຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການອ່ານໜັງສືຜ່ານລະບົບດິຈິຕ້ອນ (ອຸປະກອນແທັບເລັດ) ໂຄງການ Library [...]

May 3rd, 2022|0 Comments