R4L2023-09-04T16:10:32+07:00

ຂ່າວສານ

LATEST NEWS

ສຸກສັນວັນເດັກສາກົນ 2023

ສຸກສັນວັນເດັກສາກົນ 2023 ສຸກສັນວັນເດັກສາກົນ 2023 ພວກເຮົາຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງງານວັນເດັກທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ນຳພາການຈັດງານໂດຍ [...]

June 1st, 2023|0 Comments

ຝຶກອົບຮົມ ຄູ່ມືພັດທະນາທັກສະຊີວິດສຳຫຼັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ 10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ຝຶກອົບຮົມ ຄູ່ມືພັດທະນາທັກສະຊີວິດສຳຫຼັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ [...]

May 26th, 2023|0 Comments

ເວທີເດັກລາວ 2023(Video)

ເວທີເດັກລາວ 2023 ນີ້ຄືວີດີໂອທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກຄວາມປະທັບໃຈ, ມິດຕະພາບທີ່ອົບອຸ່ນຫົວໃຈ, ຮອຍຍິ້ມ, ແລະ ນ້ຳຕາແຫ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີ ທີ່ຕົວແທນເດັກ ຈາກ [...]

May 8th, 2023|0 Comments

ມື້ທີສາມຂອງງານເວທີເດັກລາວ 2023

ມື້ທີສາມຂອງງານເວທີເດັກລາວ 2023 ໃນມື້ທີສາມຂອງງານເວທີເດັກລາວ 2023 ໄດ້ສຸມໃສ່ການທັດສະນະສຶກສາ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ [...]

April 27th, 2023|0 Comments